گنجشک لا لا، مهتاب لا لا  چاپ

تاریخ : دوشنبه 10 مرداد 1390 در ساعت 11:23 ق.ظ


  لالالالایی .... لالالالایی
گنجشک لالا سنجاب لالا
آمد دوباره مهتاب لالا
لالالالایی .... لالالالایی
گل زود خوابید مثل همیشه
غورباقه ساکت
خوابیده بیشه
گل زود خوابید ، مثل همیشه
غورباقه سکت ، خوابیده بیشه
لالالالایی .... لالالالایی
لالالالایی .... لالالالایی......

دانلود