کودکی که فکر می کنید پیر مرد است !! + عکس  چاپ

تاریخ : یکشنبه 4 تیر 1391 در ساعت 05:47 ب.ظ

 

دین آندروی انگلیسی، ۸ برابر سریعتر از حد طبیعی پیر میشود؛ بهطوریکه این پسر در ۲۰ سالگی بدن یک پیرمرد ۱۶۰ ساله را دارد.

کودکی که فکر می کنید پیر مرد است !! + عکس


دلیل این موضوع، ابتلای دین به یک بیماری به نام «پروگریا»ست. این بیماری بهقدری نادر است که در کشور انگلستان فقط ۴ نفر مبتلا به آن شناخته شدهاند و در سراسر جهان فقط ۷۴ نفر با این شرایط بسیار خاص زندگی میکنند.

اکنون دین تصمیم گرفته داستان زندگی خود را در رسانهها مطرح کند تا شاید دیگر مبتلایان به این بیماری امید بیشتری برای ادامه زندگی داشته باشند.او دراینباره میگوید: «هرگز اجازه ندادم این بیماری زندگی عادی مرا تحتتاثیر قرار دهد. برای همین همیشه تلاش کردم تا هر کاری که دیگران قادر به انجامدادن آن هستند، امتحان کنم و نگذارم محدودیتها مرا شکست دهند.»
دین فقط ۲۳ کیلوگرم دارد اما او با وجود داشتن وزن کم دارای روحیهای فوقالعاده است.
تا ۲۰ سالگی دین بهخوبی رانندگی میکرده، نامزد کرده و حتی مدتی در دانشگاه مشغول به تحصیل در رشته مکانیک بوده است اما بهدلیل ضعف بدنی بسیار شدید این پسر مجبور شد، رشته مورد علاقه خود را رها کند.
مادر دین میگوید: «در آن زمان من نمیدانستم به فرزند خود چه بگویم. او بسیار جوان بود و با شنیدن حقیقت ممکن بود روحیه خود را بهطور کامل ببازد. این اتفاق بهقدری برایم سنگین بود که شروع به مصرف قرصهای ضدافسردگی کردم اما دین خیلیخوب با این موضوع کنار آمد و از آن زمان او بود که به من امید میداد.» زمانیکه دین ۷ ساله بود، پزشکان متوجه این بیماری شدند و به مادر ۴۱ ساله او گفتند، فرزندش هرگز دوران نوجوانی خود را نخواهد دید. در آن زمان این بیماری بیشتر از حالا ناشناخته بود و تقریبا اکثر پزشکان جهان حتی نام آن را هم نشنیده بودند. بدن دین با سرعت ۸ برابر یک فرد طبیعی پیر میشد و بنابراین پزشکان انتظار داشتند این پسر حداکثر به ۱۳ سالگی برسد.
پروگریا با فاکتورهای ژنتیک بدن در ارتباط است و سبب میشود فرد در سنین بسیار پایین دچار بیماریهایی مانند آرتروز، مشکلات قلبی، نابینایی و دیگر بیماریهای مخصوص دوران سالمندی شود.
اما دین تاکنون تمام فرضیات پزشکان را باطل کرده است. این پسر بعد از پایان کلاسهای مدرسهاش به باشگاههای ورزشی میرود، در رقابتهای شنا شرکت میکند و حتی با دوستانش به مسافرت میرود. دین حتی به پزشکان اجازه تزریق هورمون برای افزایش رشد به بدنش را هم نداد و با انجام عمل جراحی برای اصلاح شکل فک صورتش مخالفت کرد.
دین تا چند ماه پیش زندگی خوبی داشت تا اینکه بیماری پروگریا روی روحیه فوقالعاده این پسر غلبه کرد. بعد از چند هفته داشتن تنگینفس، پزشکان متوجه شدند دین به نارسایی قلبی غیرقابل درمان مبتلا شده و باید تمام وقت خود را به استراحت در خانه بگذراند.
اما با این حال دین هنوز هم به آینده امیدوار است. او بیشتر اوقات روز را کنار اعضای خانواده و دوستانش سپری میکند و بیماری عجیب خود را بهطور کامل فراموش کرده است.